Dobandirea ultimei pensii pentru pensionarul decedat

24 Aug

Ultima pensie poate fi incasata pentru luna in cursul careia a murit persoana pensionara, indiferent de zilele scurse din luna decesului. Dar, ce vom face cand persoana este decedata si pensia se incaseaza in continuare, chiar si dupa luna in care a avut loc decesul? Gasiti mai jos sfaturi practice cu privire la situatia incasarii necuvenite a pensiei decedatului. De cele mai multe ori problema incasarii pensiei persoanei decedate, in lunile ulterioare decesului, survine in urmatoarele cazuri. Se poate ajunge in situatia incasarii de pensie necuvenita, atunci cand pensia se incaseaza pe un card sau intr-un cont curent si mai putin atunci cand este livrata de catre un reprezentant al Postei Romane. Cum evitam pensia necuvenita? Pentru a nu ajunge in situatia returnarii pensiei decedatului, este necesar ca rudele apropiate decedatului sa anunte imediat decesul la Casa de Pensii unde persoana care a decedat a avut depus dosarul pentru pensie. Anuntati si la ghiseul bancii unde persoana a avut contul curent si prezentati o copie a certificatului de deces la ghiseu. Daca pensia este virata in continuare pe cardul persoanei decedate, nu acceptati acest fapt si anuntati institutia in drept. Astfel evitati sa intrati sub incidenta legilor in vigoare si obligatia sa returnati sumele incasate necuvenit. Ce spune legea? Articolul 179 din Legea nr. 263/2010 (actualizata 2015) privind sistemul unitar de pensii publice, face referire la sumele incasate necuvenit dar si la sumele care nu se restituie: Art. 179 (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani. (2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. (3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2). (4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. (5) Debitele reprezentand contributii de asigurari sociale sau prestatii de asigurari sociale mai mici de 10 lei nu se urmaresc. (6) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc. (7) Sumele cu titlu de contributii de asigurari sociale, ramase nerecuperate de pe urma asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedati, nu se mai urmaresc. In Articolul 180 se face referire si la dobanzile aferente care se platesc: Art. 180 (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului. (2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, nu se mai urmăresc Anuntarea decesului la Casa de Pensii si banca va poate scuti de aceste probleme. Daca se incaseaza ajutorul de deces, putem considera ca s-a adus la cunostinta Casei de Pensii decesul. Daca totusi pensia este incasata in continuare, anuntati acest fapt pentru a se opri livrarea pensiei si returnati sumele incasate. Pentru indrumari specializate va rugam sa contactati un notar ori un avocat. Sfaturile noastre sunt cu titlu de sugestie si nu reprezinta consiliere juridică.